Wspinaczka skalna - Żurowa

2009-03-28

Wspinaczka skalna w podtarnowskim rejonie Żurowa.