Zaraz wracam - silniejsza niż przed kontuzją

2014-04-12

Za nie całe dwa tygodnie minie dokładnie rok od kontuzji Edyty zerwania i rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Niezwykle wymagający rok. Rok ciężkiej pracy, niesamowitego poświęcenia, determinacji i ogromnej woli walki o powrót do sportu. Oto efekt tego nadludzkiego wysiłku, nadludzkiego ponieważ kontuzja spowodowała utratę siły mięśni w nodze, konieczność pracy od samego początku, począwszy od nauki chodzenia bez kul… 


For two whole weeks there will be exactly one year after the injury of Edyta Ropek - breaking and reconstruction of the anterior cruciate ligament in her right knee. Extremely demanding year. Year of hard work, incredible dedication, determination and enormous will to fight for a return to the sport. This is the effect of this superhuman effort, superhuman because the injury caused a loss of muscle strength in the leg, need to work from the very beginning, starting with learning to walk without crutches ...