Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci – Puchar Tarnowa 2017

2017-05-05

Wielkie wspinaczkowe święto w Tarnowie. Dnia 13 maja w hali sportowej PWSZ Tarnów odbędą się zawody Pucharu Europy i Pucharu Tarnowa we wspinaczce na czas! 

 


sPuchar Europy Juniorów we wspinaczce na czas w formacie rekordu, to zawody podczas których będziemy mieli okazję podziwiać najlepszych juniorów naszego kontynentu. Zawodnicy ścigać się będą na ściance służącej do bicia rekordu świata we wspinaczce sportowej. Swój start potwierdziły reprezentacje Włoch, Francji, Ukrainy i Czech. 

rojekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoPuchar Tarnowa 2017 to zawody dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży, który jest również Pucharem Regionalnym Młodzików i Dzieci organizowanym pod patronatem Polskiego Związku Alpinizmu. Zawody dla małych wspinaczy odbędą się w konkurencji wspinaczki na czas, w formacie klasycznym, na łatwych drogach wspinaczkowych. 

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Tarnowa Romana CiepieliZawody objete zostały Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa, projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Sponsorami zawodów są Decathlon Tarnów, Nissan Novellus, Good Snack. 
1. Organizacja
Polski Związek Alpinizmu, Klub Sportowy Sportiva, KU AZS PWSZ Tarnów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w TarnowieOsoba kontaktowa: Arkadiusz Kamiński, arkadiusz.kaminski@pza.org.pl

 

Decathlon Tarnów


2. Partnerzy i sponsorzy
Decathlon Tarnów, Nissan Novellus, Good Snack, Vilsone, Emtone Design, Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa, projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli.

 

Nissan Novellus

3. Uczestnictwo
W zawodach PRMiD mogą uczestniczyć zawodnicy zameldowani w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, posiadający zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Przy rejestracji w biurze zawodów wymagany będzie dokument dziecka ze zdjęciem i adresem zameldowania.

Kategorie wiekowe:

Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci (13.05.2017):

 • młodzicy – rok urodzenia 2004 i 2005,
 • dzieci – rok urodzenia 2006 i 2007,
 • dzieci młodsze – rok urodzenia 2008 i późniejszy

Good Snack

4. Rejestracja i opłata startowa

Zgłoszenia na Puchar Regionalny MiD są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

Termin zgłoszeń: 11.05.2017

Udział w zawodach PR MiD jest bezpłatny.

KWS PZA

5. Nagrody i świadczenia organizatorów

Miejsca 1 puchary,

Miejsca 1 – 3 medale,

6. Miejsce

Hala Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8. Ścianka do wspinaczki na czas, format klasyczny. System pomiaru czasu PZA.

 

7. Harmonogram

 Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci – Puchar Tarnowa 2017

 • 14:00 – 14:40 – rejestracja zawodników (brak możliwości dopisania po wyznaczonym czasie),
 • 15:00 – 16:00 – eliminacje dzieci młodsze,
 • 16:00 – 17:00 – eliminacje dzieci,
 • 17:00 – 18:00 – eliminacje młodzicy,
 • 18:15-19:45 finały (po kategoriach wiekowych zaczynając od kategorii najmłodszej),20:00 dekoracja najlepszych uczestników (miejsca 1-6).

W przypadku większej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu – zmiany zostaną podane do wiadomości.

Harmonogram Pucharu Europy Juniorów 2017 we wspinaczce na czas, format rekordu

 • 09:30 – 12:00 – praktyki i eliminacje PEJ, 
 • 12:30 – 14:00 – finały PEJ
 • 14:00 – 14:15 – ceremonia dekoracji PEJLista uczestników PEJ na stronie IFSC.

IFSC
8. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Sędzia PZA: Maciej Jankowicz